خیابان ارغوان هفتم

برای خودم می‌نویسم.

دریچه

بر وزن «کریم به خدا تو مسلمون نیستی»

دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۱۴ ق.ظ

مامان همیشه می‌گوید:« فاطمه! باور کن تو دختر نیستی!»  • ۹۶/۰۵/۳۰
  • ماهان (ف.چ)