خیابان ارغوان هفتم

برای خودم می‌نویسم.

دریچه

گذشت

جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۲۵ ب.ظ

چه سال گندی. چه سال گندی. چه سال گندی.

  • ۹۶/۰۵/۲۰
  • ماهان (ف.چ)