‌فاقد ارزش خوانش

‌فاقد ارزش خوانش

هیچِ هیچ‌زاده

فاقد ارزش خوانش

جمعه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۶، ۰۴:۰۹ ق.ظ

احساس می‌کنم روزی آنچنان به کسی دل می‌بندم که انگار تمام آنچه تا آن روز دوست داشته‌ام مگس‌های ناچیزی بوده‌اند در قیاسِ عنقا. کنارش آرام می‌گیرم فارغ از لباسِ ست و خانه لوکس و کادوی شب یلدا. کنار هم آرام‌ می‌گیریم و درست آن لحظه که حال بد مدت‌دارم دارد کنارش تبدیل می‌شود به حالِ خوب، درست آن روزهای اوج زندگی‌ام که فکر می‌کنم تمام واکنش‌های کیمیاگری را توی مشتم دارم، درست وقتی او را گرفته‌ام در آغوش، خدا می‌گیردش. و منِ عجولِ سرتاپاعشق، مجبور می‌شوم به تحمل.ساعت چاهار صبح. دیوانه شده‌ام؟

۹۶/۰۱/۲۵
ماهان (ف.چ)