‌فاقد ارزش خوانش

‌فاقد ارزش خوانش

هیچِ هیچ‌زاده

بیابان

شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳ ق.ظ

راستی،


دمِ وقتِ رؤیای صادقه خواب دیدم مرض استسقا افتاده به جانم. گفتم بگویمت که زحمت آمدن نکشی؛ حال من بهتر نمی‌شود. از همان دور به تشنگی لبِ مرگم فاتحه‌ای نثار کن و، قصه من و تو هم تمام.۹۵/۱۲/۱۴
ماهان (ف.چ)