‌فاقد ارزش خوانش

‌فاقد ارزش خوانش

هیچِ هیچ‌زاده

شب‌بیداری‌هام هم به نام تو.

سه شنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۲۱ ق.ظ

کاش یک شب وقتی درِ اتاقم را باز می‌کنم، به جای بویِ ضیق وقت و سرما، بوی یک خوابِ شیرینِ خوشِ بی‌دلشوره هجمه کند به مشامم. خوابی که مسندنشینِ کشورِ هفت‌پادشاهش تو باشی.


+ یک نفر نوشته بود؛ مشبه‌به‌های انتزاعی شعر مسعود سعد، از شدتِ محبوس ماندنش بوده. چقدر خوب گفته. چقدر راست گفته.


۹۵/۱۲/۰۳
ماهان (ف.چ)