خیابان ارغوان هفتم

خیابان ارغوان هفتم

فاطمه چ.

دریچه

گفته بودی پدرم هستی.

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۳۰ ب.ظ

دارم می‌گردم دنبال پدرانه‌هایی که از من برداشتی؛

پیدا نمی‌کنم.

  • ۹۵/۰۲/۱۳
  • ماهان (ف.چ)