خیابان ارغوان هفتم

برای خودم می‌نویسم.

دریچه

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲ ق.ظ
خدایا! جمله‌هایم جفت و جور نمی‌شوند؛ حرفی برای زدن ندارم؛ فقط اینکه، من در برابرِ تو هیچم! من و تمام این طلب‌ها و آرزوها و رؤیاها؛ جهان! خدایا! فهمیده‌ام! تنها به تو می‌شود پناه آورد.. تنها به تو. تنها به تو.
  • ۹۶/۰۸/۲۲
  • ماهان (ف.چ)