خیابان ارغوان هفتم

برای خودم می‌نویسم.

دریچه

ابر

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۵:۲۲ ب.ظ

جزوه سیصد-چارصدصفحه‌ای یکی از درس‌های سخت دوره المپیاد، همه برگه‌های پشت‌سفید A4. گشتم، پیداشان کردم، پشتشان ریاضی فیزیک حل کنم؛ یاد شبِ امتحانش افتادم..


+ دومین قسمت از تریلوژی ناتمام آنجلوپولوس، اسمش هست «غبار زمان». از یک بعد نگاه کنیم، «ابر زمان» زیباتر می‌نمود.
  • ۹۶/۰۸/۰۳
  • ماهان (ف.چ)