خیابان ارغوان هفتم

برای خودم می‌نویسم.

دریچه

اگر تو را ندید بگیریم

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴ ق.ظ

در چه حالت شکوهمندی تنهام! تنهای تنهای تنها.

  • ۹۶/۰۷/۲۴
  • ماهان (ف.چ)