خیابان ارغوان هفتم

خیابان ارغوان هفتم

فاطمه چ.

دریچه

بازگشت

پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۰۲ ب.ظ

حماس نام مروان برغوثی را در لیست تبادل احتمالی اسرا با اسرائیل قرار داد..

  • ۹۶/۰۷/۲۰
  • ماهان (ف.چ)