خیابان ارغوان هفتم

خیابان ارغوان هفتم

فاطمه چ.

دریچه

از بینهایت کوچک تا بینهایت بزرگ

پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶، ۰۳:۰۱ ق.ظ

خدایا! خوشحالی از خلق موجودی که فاصله صفر تا سگش، مرگ تا تولدِ یک‌دوچند هورمون است؟

  • ۹۶/۰۷/۲۰
  • ماهان (ف.چ)