خیابان ارغوان هفتم

خیابان ارغوان هفتم

فاطمه چ.

دریچه

اقرأ

پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ق.ظ

هیچکس نمی‌تواند بفهمد عمق این بی‌کلمگی تا چه اندازه من را به درد آورده. آه؛ تمام تنم دردناک است..

  • ۹۶/۰۷/۲۰
  • ماهان (ف.چ)