خیابان ارغوان هفتم

برای خودم می‌نویسم.

دریچه

بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست

سه شنبه, ۴ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ق.ظ

وقتی شکنجه‌گر تویی شکنجه اشتباه نیست..+ عاقامون داریوش! مخصوص شب‌های جاده، که البته ما کنج خلوت شبانه اتاق تاریک گوش می‌دیم..

+ روزهای سرنوشت‌سازیه که می‌گذره و من مدام به اون ددلاین آرمانی نزدیک میشم و باز کاری نکردم!

  • ۹۶/۰۷/۰۴
  • ماهان (ف.چ)