خیابان ارغوان هفتم

برای خودم می‌نویسم.

دریچه

درخواست عاجزانه

جمعه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۵:۲۵ ب.ظ

خدایا به حق این عید عزیز منو بمیرون. خسته شدم از خودم دیگه. خسته شدم.

  • ۹۶/۰۶/۱۷
  • ماهان (ف.چ)