خیابان ارغوان هفتم

برای خودم می‌نویسم.

دریچه

فایت کلاب

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۱۹ ق.ظ
باید به خندوانه گفت که «بابا! یک فینچر را بگذارید برای ما بماند».. حالا پس‌فردا همان دختر لوس‌هایی که پست اینستاگرام می‌گذاشتند «عجیجای دلم! تولوخدا به مجید جونم لَی بدید»، می‌افتند توی کار تحلیل فینچر. «املوز خیلی «تایلر دالدنی*» با لاکام لفتال کلدم. همه‌شو دادم به دختل همسایه».


* تایلر داردن، یکی از سه کاراکتر اصلی در فیلم فایت کلاب دیوید فینچر، با بازی برد پیت


+ همین پریشب نشسته بودیم با فرزانه می‌دیدیمش. من برای چندمین بار داشتم از لحظه‌لحظه‌اش لذت می‌بردم و فرزانه تا نصفه دید و نصف آن نصفه را هم جلوی چشم‌هایش را گرفته بود که نبیند.
  • ۹۶/۰۶/۰۶
  • ماهان (ف.چ)