243

[خیابان ارغوان هفتم] - 243آهای من! آهای تازه به دوران رسیده! دهنت را ببند. بگذار خوب بتازانند. بگذار خوب تناول کنند از آنچه توی این سفره ست. بگذار حکم بدهند! تهمت بزنند! بگذار هر راهی که می خواهند بروند. بگذار ببخشند اصلا! بگذار سبز ها بیایند روی کار! از هوای خاکستری تهران که بهتر است! نیست؟! چقدر فتنه ای تو! چقدر خونِ دلِ الکی می خوری! چقدر الکی ناراحت می شوی! اصل کاری ها نقشه های خوب دارند. باید ساکت نشست و نگاه کرد. ریش و قیچی را بده دستِ قدیمی تر ها. معجزه می کنند! راهِ صد ساله را صد روزه می روند! چرا بی جهت سرخ می شوی؟ خیالت جمع. بگذار ببرند و بدوزند و تن کنند تا همه ببینند این لباسِ نامرئی را. تا همه ببینند نباید ها را. بگذار قدیمی ها تصمیم بگیرند. بگذار قدیمی ها درست کنند کار را. که در فرداهایی نزدیک، آسمان خاکستری تهران، سبز می شود... دهنت را ببند تازه به دوران رسیده!

+ نگرانِ تنهایی شمایم ماهِ شب هایِ تارِ ما. وگرنه ما که به لطف بعضی ها رفته بودیم به جهنم...

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۱ توسط ماهان (ف.چ) | بگو

239

[خیابان ارغوان هفتم] - 239سرم را می اندازم پایین. رد نمی شوم. تقریبا فرار می کنم.
+ نوشته شده در شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۰ توسط ماهان (ف.چ) | بگو

هی نصیب بعضی ها... هی نصیب بعضی ها... هی... هی...

[خیابان ارغوان هفتم] - هی نصیب بعضی ها... هی نصیب بعضی ها... هی... هی...اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَالذُّنُوبَ الَّتى‏ تُنْزِلُ النِّقَمَِ دوری کربلـا ، اَللّهُمَّ اغْفِرْلِىَ الذُّنُوبَ الَّتى‏ تُغَیِّرُ النِّعَمَِ وصالِ کربلــا، اَللّهُمَاغْفِرْ لىَ الذُّنُوبَ الَّتى‏ تَحْبِسُ الدُّعآءَ برای کربلــا ،اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى‏ تُنْزِلُالْبَلاءَ دوری کربلــآ، اَللّهُمَّ اغْفِرْلى‏ کُلَّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهُ که باعث دوری کربلاست، وَکُلَّ خَطیئَةٍ اَخْطَاْتُها که باعثِ دوری کربلـاست... و هر چه باعث دوری کربلـاست و هر غلطی که باعث دروی کربلـاست و هر نگاهِ حرامی که باعثِ دوری کربلـاست و هر لذت آنی که باعث دوری کربلـاست و هر خوشی مباح و غیر مباح که باعث دوری کربلـاست و هر مکروه و حرامی که باعث دوری کربلـاست و هر کسالتی که باعثِ دوری کربلـاست و هر سخنی که باعثِ دوری کربلـاست و هر حرکتی که باعثِ دوری کربلـاست و هر قدمی که باعثِ دوری کربلـاست و هر خنده ای که باعثِ دوری کربلـاست و هر گریه ای که باعث دوری کربلـاست و هر خبطی و خطایی و گناهی و هر فعلی و ترکی و هر چیزی! بر من ببخشـای هر آنچه باعث دوری کربلـاست...

+ باید تمام زندگی ام را پاک کنی خدایم! که فعل و ترک من خطاست...

+ آیت الله بهجت می فرمودند:همه میپرسند چه کار کنیم؟من میگویم: بگویید چه کار نکنیم؟و پاسخ اینست: گــنــاه نـکــنـیـد.

+ غلط دستوری نگیرید. قواعد فارسی ام لنگ می زند چه رسد به عربی. [شما درست بخوانید. یا اصلا نخوانید].

+ نوشته شده در جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۵ توسط ماهان (ف.چ) | بگو
هیچِ هیچ‌زاده
دریچه
باز نویسی قالب : عرفــ ــان | دریافت کدهای این قالب : HTML | CSS قدرت گرفته از بیان