خیابان ارغوان هفتم

برای خودم می‌نویسم.

دریچه

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

[خیابان ارغوان هفتم] - کاش نگفته بودم.امروز رفتم بالایِ سن، و به جایِ ادامه داستان، به سیصد نفر آدم گفتم که در موردِ من اشتباه می کنند.

آرزو می کنم فردا همه چیز را فراموش کنند.

+ یکی از بچه ها بود همیشه می گفت کاشو کاشتن ولی سبز نشد.

  • ۱۲ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۶
  • ماهان (ف.چ)